Search This Blog

Wednesday, December 31, 2014

నూతన సంవత్సర 'సుభా'కాంక్షలు..!మూసిన ఆ కనులలో ముసుగేసిన కలలెన్నో 
రెప్పల మాటున దాగిన ఆ కలలలో కలవరించే ఆశలెన్నో 
ఆశల సెలయేరులలో ఉరికే ఊహలెన్నో
ఊయలలూగే ఆ ఊహలలో చిగురించే వలపులెన్నో
తేనెలొలికే ఆ వలపులలో విరబూసే తలపులెన్నో
తీయని ఆ తలపులలో తరలిపోయే కాలాలెన్నో
కదిలిపోయే ఆ కాలాలలో మరపురాని గురుతులెన్నో
ఆ పువ్వులవలె గుబాళించే గురుతులలో.,
ఏ నవ్వులో చిలుకరించే పెదవులలో.,
మరల మరల తరలివచ్చే వసంతాలకు
పులకరింపుల మమతలన్నీ తోరణాలు
పరిమళించే మల్లెపూల స్వాగతాలు 
పలుకరించే ప్రతి ఒక్కరి మనస్సులలో..! 

అందరికీ నూతన సంవత్సర 'సుభా'కాంక్షలు..! :) :)      


Sunday, December 28, 2014

Madilo Edo Edo (మదిలో ఏదో ఏదో)మదిలో ఏదో ఏదో 
అలజడి మొదలయ్యింది
కనులను కలిసిన కల ఏదో
నీ కబురే తెలిపింది

నిను చూసిన ఆ క్షణమే
నను మరిచే మరి మనసే
నిను కలిసిన ప్రతి కలలో 
కలిగిందీ కలవరమే


ఆశలు ఆకాశపు అంచులు తాకి ఎగసినవో
ఆమని ఆనందపు చిగురులు తొడిగి మురిసినదో
వయసుకు తొలిసారి గుండెలో చప్పుడు తెలిసినదో
వేకువ తలపుల్లో వలపుకు తలుపును తెరిచినదో
ఏమో ఏమైందో
నా ఊహ నిన్ను చేరే వేళ

మనసుల తోటల్లో నీ రాకే తుమ్మెద పిలుపో
విరిసిన పువ్వుల్లో నీ నవ్వే తేనెల చినుకో
అడుగులు నీ వైపే పదపదమంటూ తరిమినవో
అలుపన్నది లేని తలపుకు నీవే ఎద సడివో
ఏమో ఏమౌనో
నా ఊపిరే నువు రాకుంటే

మదిలో ఏదో ఏదో 
అలజడి మొదలయ్యింది
కనులను కలిసిన కల ఏదో
నీ కబురే తెలిపింది

Monday, July 28, 2014

तन्हाई..!तन्हायियों में जागती हुँ
तन्हायियों में सोती हूँ ...
न सुबह हुई 
न शाम हुई...
मूह मोड़ के न बैठी हूँ
कोई अकेलेपन की साया में ...
मेहकती फूलों के खुश्बुओं से भरा
ये सुहाने मौसम में
न में हुँ न मेरी छाया है
सिर्फ मेरा मन है उसी तन्हायियों में...
चमकते हुए शबनम के पतझड़ों पर
खिलती हुयी मुस्कराहट की तरह
युही गुनगुनाती हुँ उसी तन्हायियों में...
न मंजिल है न ठिकाना है
चलती रही हूँ राहों में नंगे पाँव
यूही उसी तन्हायियों में..!!

Friday, July 25, 2014

భావన..!


'కల 'వరింతలన్నీ కలలే కాబోలు అని 
కలత నిద్దురలో కన్ను మూయలేని మోమాటం.,
వలచి వచ్చే వరుని కోసం
వలపులన్నీ తలపులలో దాచిపెట్టి
తలుపులన్నీ తెరచి ఉంచిన ఆరాటం., 
వేళ కాని వేళలోన కోయిలమ్మ పాటకి 
చెప్పలేని భావమేదో చివురులు తొడిగిన వాసంతం.,
ముసిరే మబ్బులకు పిల్లగాలుల పలకరింపులు తోడై
మురిసే ఆశలన్నీ జల్లులుగా కురిసే వేళకి
మరులన్నీ మనోవిరులై విరబూసిన వింత పరిమళం..!

Sunday, July 20, 2014

శుభాకాంక్షలు...
మనసు కన్నుల తోటలోన 
విరిసె చక్కని పూవు ఒకటి
తావి తావిని కౌగిలించు
పరిమళమ్ములు చిలుకరించు 
పరవశమ్ముల తేలిపోవుచు 
తరలి వచ్చెను తనకు తానే
వెడలిపోయిన వసంతమ్ము
స్వాగతమ్ములు పలుకుచుండగ 
కిలకిలా కులుకుచూ
నడచి వచ్చెను చిన్నారి పువ్వు
ఇప్పుడే జనియించిన అందాల నవ్వు..!    

పుట్టిన రోజు 'సుభా'కాంక్షలు రసజ్ఞా :)